Formularz PIT-28 i odliczanie składek na ubezpieczenie

PIT-28Ważnym aspektem corocznego rozliczenia w formularzu pit 28 jest oczywiście odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jak i społeczne. Warto dowiedzieć się jak prawidłowo zinterpretować formularz pit 28 2013 aby bezbłędnie złożyć zeznanie podatkowe.

Ubezpieczenie zdrowotne:

W przypadku PIT-28 ubezpieczenie zdrowotne odlicza się od ryczałtu. Kwota ta dodatkowo nie może być wyższa niż 7,75% wymiaru składki. Kwota na ubezpieczenie zdrowotne, która stanowi obniżenie podatku ustalone są na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Ulga z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy zarówno składem krajowych, jak również tych, za które poniesione zostały poza granicą naszego kraju.

300x250x2 300x250x2

Podobne tematy

        »  PIT 28 i limity odliczeń
        »  Druk PIT-28 i limity odliczeń od podatku
        »  Program pit 28 2013 oraz program pit 28 2014

Ubezpieczenie społeczne:

Jest to także sposób na obniżenie swojej podstawy podatku w pit-28. Na ubezpieczenie społeczne zaliczane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, jak także wypadkowe.

Przeczytaj o odliczeniach pit 28.

Ten rodzaj ulgi można wykorzystać także podczas odliczania dochodu i podatku za pomocą innego formularza lub innej formy zdobywania dochodów, na przykład rozliczenia z umowy o prace lub najmowanie lokalu mieszkalnego. Można dokonać tego zwłaszcza wtedy gdy ponieśliśmy koszty opłacenia składek w ramach działalności gospodarczej, jednak nie ma ich od czego odliczyć.

Inne odliczenia w PIT-28:

Podczas korzystania z ryczałtu możemy dokonać wielu odliczeń podatkowych. Są to między innymi, oprócz odliczeń z tytułu wpłacania składek:

 • Ulga internetowa,
 • Ulga rehabilitacyjna,
 • Ulga z tytułu przekazanych darowizn, którymi mogą być:
   • Oddawanie krwi,
   • Darowizny na cele użytku publicznego,
   • Darowizny na kult (na przykład kościół katolicki)

Czego nie możemy odliczyć?

W tym przypadku żadnego podatnika niezależnie od ilości dzieci, pozyskanych dochodów oraz innych wyznaczanych warunków nie mamy prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Dodatkowo w druk pit 28 2013 nie mamy możliwości skorzystania z rozliczenia wspólnego. Jest to dopuszczalne jedynie w przypadku kiedy pozyskane dochody zdobyliśmy z prywatnego najmu na przykład mieszkania, a nie jest to prowadzone w ramach działalności gospodarczej.