Druk PIT-28 i limity odliczeń od podatku

PIT-28Druk PIT-28 jest formularzem przeznaczonym dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki. Dodatkowo w druku pit 28 z formy rozliczenia za pomocą ryczałtu mogą rozliczać się osoby zdobywające przychody z najmu oraz dzierżawy, a także również z podnajmu i poddzierżawy.

 

Ulgi i odliczenia w druku pit-28:

W tym rodzaju formularza rozliczeniowego obowiązuje wiele ulg takich jak na przykład:

  • Rehabilitacyjna,
  • Internetowa,
  • Darowizny na cele pożytku publicznego,
  • I wiele innych.

W przypadku Ulgi rehabilitacyjnej w druku pit 28 warto zaznaczyć, że przysługuje ona osobom, które posiadają opinię lekarska o niepełnosprawności. Takie osoby od swojego podatku mogą odliczyć nadwyżkę wydatków ponad 100 zł miesięcznie za zakup niezbędnych leków, po maksymalnie 2.800 zł rocznie za opłacanie przewodników dla osób niewidomych, utrzymanie osób niewidomych oraz używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niewidomej.

Przeczytaj również artykuł na temat wypełnianie pit 28

Darowizny na cele użytku publicznego ujmowane w formularzu jakim jest druk pit-28 mogą stanowić odliczenie w wysokości dokonanej darowizny, jednak kwota ta nie może przekraczać 6% dochodu. Dodatkowo każdy litr oddanej krwi dla osób potrzebujących jest wart według Urzędu Skarbowego 130 zł. W przypadku darowizn na kult religijny nie ma limitu, odliczana kwota jest równa przekazanej darowiźnie.

Ulga Internetowa: pomimo, że zostały zaostrzone warunki skorzystania z niej w druku pit 28 nadal maksymalnie można odliczyć z tego tytułu maksymalnie 760 zł rocznie.

Jak dokonać odliczeń w druku pit-28?

Aby uwzględnić ulgi podatkowe w swoim rozliczeniu roczny i obniżyć wysokość swojego podatku, bądź nawet otrzymać jego zwrot należy wypełnić odpowiednie załączniki.

Większość z ulg w druku pit 28 można odliczyć za pomocą PIT/O. Wypełniając druk pit 28 można używając jednego formularza zapisać wszystkie ulgi, jakie tylko nam przysługują. W przypadku tego załącznika możemy skorzystać zarówno z ulgi internetowej, rehabilitacyjne oraz prorodzinnej, jednak należy pamiętać, że w przypadku rozliczania się ryczałtem w formularzu pit 28 ulga na dzieci nie przysługuje. Mimo to warto skorzystać z tego formularza, ponieważ większość przedsiębiorców bardzo dobrze na tym wychodzi i posiada on zdecydowanie niższe opodatkowania od nawet podatku liniowego, który już uważany jest za nisko oprocentowany.